[1]
Bak, K. 2018. Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly. 2 (Jul. 2018).