[1]
S. Svensson, “Ny svensk rödlista 2015”, Ornis Svec, vol. 23, no. 3–4, pp. 176–179, Oct. 2013.