(1)
Svensson, S. Dåligt Svenskt Deltagande Vid Europeiska Ornitologiska Unionens Konferens. Ornis Svec 1999, 9, 167-168.