Zu Artikeldetails zurückkehren Översättningsstrategier för tyskans konjunktiv. Några exempel från Lars W.Freijs översättning 'Världens mått' Herunterladen PDF herunterladen