1945 Vol. 48 no 2

  • Folke Schmidt
  • Paal Bog
  • Otto Grönlund

Abstract

Uppsatser Folke Schmidt, Från franska revolutionens rättighetsförklaring till Beveridgeplanen. Idéer och synpunkter i sociallagstiftningen. Paal Bog, Forfattningsmessige og forvaltningsmessige konsekvenser av etterkrigstidens dirigerte ökonomi i Norge. Otto Grönlund, Bidrag till svensk kriminalstatistik under 1900-talet. Översikter och meddelanden Svenska kommittén för internationell hjälpverksamhet. Av Henrik W:son Beer. Finlands riksdagsval den 17-18 mars 1945. Av B. Statsvetenskapliga Intresseförbundets verksamhet. Av Eric Ericson. Riksdagstryckets registrering. En replikväxling mellan Lars Frykholm och Erik Winge. Tidskriftsöversikt. Av Nils Nilsson Stjernquist. Litteraturgranskningar W. Ivor Jennings, The British constitution. Anm. av Axel Brusewitz. P.O. von Törne, Finland under etthundratrettio år, 1809-1939. Anm. av Fredrik Lagerroth. Statsvetenskapliga studier. Till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 7/11 1944. Anm. Gunnar Hesslén.
Sektion
Nummer