Iain M. Banks tio romaner om The Culture 1987–2012. Consider Phlebas 1987, The Player of Games 1988, Use of Weapons 1990, The State of the Art 1991, Excession 1996, Inversions 1998, Look to Windward 2000, Matter 2008, Surface Detail 2010, The Hydrogen So

  • Peter Strandbrink

Abstract

Måste det finnas politisk makt? Och måste den i så fall vara centrerad, subjektiverad och generera rationellt, överlagt och ändamålsenligt tänkande? Vilken institutionell och juridisk ram behövs för att detta ska kunna ske på ett rimligt vis? Detta är ett av de svåraste och mest grundläggande problem politiskt tänkande haft att förhålla sig till under historisk tid. Det återkommer i alla försök att skapa en begreppsmässig kärna för samhällsprojektet och är på så vis ett grundelement i all tänkbar politisk filosofi. En fond för samhällstänkandet, om man så vill.

Publicerad
2018-03-27
Sektion
Litteraturöversikter