Ziblatt, Daniel, 2017. Conservative Parties and the Birth of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Jakob Heidbrink

Abstract

Den centrala frågan i Daniel Ziblatts nyutkomna Conservative Parties and the Birth of Democracy är hur det kom det sig att två länder av liknande ekonomisk och social utveckling under senare delen av 1800talet, nämligen Storbritannien och Tyskland, kunde utvecklas så radikalt olika politiskt? Båda länderna präglades av stor ekonomisk ojämlikhet, väletablerade traditionella eliter och snabb och framgångsrik industrialisering. Samtidigt utvecklades Storbritannien i till synes jämn takt mot den moderna formen av demokrati, medan den tyska demokratin under hela perioden var outvecklad och slutligen under 1900-talet spektakulärt fallerade. Hur ska denna skillnad förklaras?

Publicerad
2018-03-27
Sektion
Litteraturöversikter