Metodstrid eller nyorientering?

  • Sofia Näsström

Abstract

Jag har glädjen att befinna mig på en statsvetenskaplig institution där det finns starka företrädare för akademisk frihet. Mina kollegor är ofta ute i debatten och gör allmänheten och oss själva påminda om vad ett universitet är. Det var därför ingen överraskning att Li Bennich-Björkmans artikel i Statsvetenskaplig tidskrift med titeln ”Samhällsvetenskaplig forskning: Söndrade vi falla?” blev föremål för en livlig och intressant diskussion på Uppsalainstitutionens årliga internat under hösten. Temat är dock så pass angeläget att diskussionen inte bör stanna där.

Publicerad
2018-03-27
Sektion
Översikter och meddelanden