Andersson, Catrin, Erlandsson, Magnus & Sundström, Göran, 2017. Marknadsstaten. Stockholm: Liber.

  • Jakob Heidbrink
Publicerad
2017-12-05
Sektion
Litteraturöversikter