The Open Access publication fund at the University of Tromsø

  • Jan Erik Frantsvåg

Abstract

Ved Universitetet i Tromsø er det nå etablert et publiseringsfond, som skal dekke forfatterbetaling i rene Open Access-tidsskrifter. I artikkelen gjøres det rede for utfomingen av regelverket for fondet, og hvilken tenking som ligger bak de ulike bestemmelsene. 
Section
Articles