Open Access to Nobel Prize awarded work – a pilot project

Authors

  • Anna-Lena Johansson

Abstract

Nobel Web AB and Lund University Libraries, Head Office, have been cooperating in a pilot project to investigate the possibilities to make the key publications of Nobel Laureates in Physics, Chemistry and Physiology or Medicine available as open access on Nobelprize.org.

Nobel Web AB is a subsidiary company to the Nobel Foundation Rights Association. Nobel Web AB is responsible for Nobelprize.org the official web site of the Nobel Foundation, where the aim is to disseminate knowledge about all Nobel Prizes from their inception in 1901 to the present day.

Abstract in Swedish

Lund University Libraries, Head Office have previous experience in database development and have been involved in projects related to copyright issues, parallel publishing, open access and is the provider of DOAJ (Directory of Open Access Journals).

 

Nobel Web AB och Lunds universitets bibliotek, Biblioteksdirektionen, har samarbetat i ett pilotprojekt med syfte att göra nyckelpublikationer som Nobelpristagare inom kemi, fysik, fysiologi eller medicin har publicerat, tillgängliga som Open Access på Nobelprize.org.

Pilotprojektet har gått ut på att undersöka och identifiera de frågeställningar och problem som kan uppstå när det gäller upphovsrättsfrågor och digitalisering av Nobelpristagarnas nyckelpublikationer. Arbetsflöden har utarbetats, liksom ett avtal mellan Nobel Web AB och upphovsrättsinnehavaren, ett följebrev som sänds till förlagen samt ett katalogiseringsverktyg.

44 nyckelpublikationer blev utvalda för pilotprojektet och av de 19 förlag som var utgivare av dessa, svarade 14. Av dessa ställde sig 9 positiva, däribland Elsevier och Nature. Det är av stor vikt att få med de stora förlagen då de sannolikt är upphovsrättsinnehavare till en stor mängd utav de publikationer som kommer ifråga i ett fullskaleprojekt.

 

Downloads

Issue

Section

Articles