Implementing national Open Access research data archive

Authors

  • Žibutė Petrauskienė
  • Saulius Maskeliūnas

Abstract

Vilniaus universiteto kartu su partneriu Vilniaus universiteto Santariškių klinikomis bei 13 dalyvių (mokslo ir mokymo bei medicinos institucijų) vykdo projektą Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS), kuris įgyvendinamas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto tikslas – sukurti vieningą nacionalinį mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją, sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu. Straipsnyje pristatomas MIDAS projekto poreikis, tikslai, uždaviniai, kūrimo principai, aprašoma projekto nauda, išskirtinumas bei reikšmė mokslinei komunikacijai.

Downloads

Issue

Section

Articles