Att arbeta tillsammans - utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten

  • Sofia Thorsson Inst. för geovetenskaper Göteborgs Universitet
  • Björn Holmer
Nyckelord: grupphandledning, examensarbete, genomströmning, kvalitet

Abstract

Grupphandledning av examensarbete inom geografi, med fokus på naturgeografi, vid Göteborgs Universitet infördes 2012 som ett komplement till den individuella handledningen i syfte att öka genomströmningen av studenter samt kvaliteten på arbetena. I denna artikel presenteras och utvärderas det aktuella kursupplägget. Såväl genomströmningen som kvaliteten (bearbetning och tolkning av materialet, teorianknytning, disposition och språk) ökade efter införandet av grupphandledning, vilket i linje med tidigare studier visar att grupphandledning är ett bra komplement till den traditionella individuella handledningen.

Publicerad
2015-06-25
Sektion
Goda exempel