Tjugoåttonde Bandet

  • Anders Pedersen
  • Nat. Beckman
  • Richard M. Meyer
  • L. Fr. Läffler
  • N. S. Hagen
  • Axel Kock
  • Olai Skulerud
  • Vilhelm Gödel
  • Emil Olson
  • Finnur Jónsson

Abstract

Innehåll [ARTIKLAR] Anders Pedersen: Dansk og urnordisk akcentuering Nat. Beckman: Studier till Västgötalagarnas historia Richard M. Meyer: Snorri als Mythograph L. Fr. Läffler: Till första gåtan i "Getspeki Heiðreks konungs" N. S. Hagen: On the Origin of the Name Kvasir Nat. Beckman: Studier till Västgötalagarnas historia (forts.) Axel Kock: Etymologisk belysning av några nordiska ord och uttryck Olai Skulerud: Om pronomet kvar i norske maalføre, færøisk og islandsk, og i forbindelse dermed om lydovergangen æ > a i vestnordisk. En sproghistorisk og sproggeografisk undersøkelse Olai Skulerud: Um serr D. N. I nr. 152 (1317) Vilhelm Gödel: Handskriftstudier Vilhelm Gödel: Arne Magnusson till Johan Peringskiöld. Ett bref från 1699 Emil Olson: Omtvistade frågor i fornnordisk ljudlära Finnur Jónsson: Dyrenavne [RECENSIONER] Rómverjasaga (AM 595, 4:o) herausgegeben von Rudolf Meissner. Anm. av Björn M. Ólsen Finnur Jónsson: Den islandske litteraturs historie tilligemed den oldnorske. Anm. av Th. Hjelmqvist Gustav Neckel: Beiträge zur Eddaforschung. Mit Exkursen zur Heldensage. Anm. av Magnus Olsen En svensk Orde-skötsel af Samuel Columbus. Med anmärkningar och ordlista utg. af Bengt Hesselman. Anm. av Hjalmar Lindroth M. Nygaard: Norrøn syntax. Anm. av Ernst A. Kock Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg af Kr. Mikkelsen. Anm. av Ernst A. Kock Reinhard Wagner: Die Syntax des Superlativs im Gotischen, Altniederdeutschen, Althochdeutschen, Frühmittelhochdeutschen, im Beowulf und in der älteren Edda. Anm. av Ernst A. Kock [MINNESSKRIFTER] Henrik Ussing: Anders Pedersen Marius Hægstad: Marius Nygaard [NOTISER] Axel Kock: En notis Finnur Jónsson: H(r)eyrum - h(r)ørum Axel Kock: Tillägg till s. 211 ff [LITTERATURFÖRTECKNINGAR] B. Erichsen: Bibliografi för 1910 Axel Kock: Tillägg till s. 211 ff
Sektion
Volymer