Ulrica Fritzson, "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne...": Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussion kring existentiell skuld

  • Tage Kurtén

Abstract

N/A

Publicerad
2018-06-06
Sektion
Recensionsartiklar