A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

A

Agger, Gunhild Moltesen, Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark
Ahlund, Claes, Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi, Åbo/Turku, Finland
Akujärvi, Johanna, Greek Studies, Lund University, Lund, Sverige
Andersen, Per Thomas, Instritutt for lingvistiske og nordiske studioer, Universitetet i Oslo, Oslo, Norway
Andersson, Pär-Yngve, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Örebro, Sverige
Apelkvist, Åsa, Institutionen för germanistik, Universitetet i Bukarest, Bukarest, Rumänien
Asklund, Jonas, Nordische Abteilung, Universität Greifswald, Greifswald, Tyskland

B

Bache-Wiig, Harald, Inst. for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Bäckström, Per, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
Bacquin, Mari, Språk- och litteraturcentrum, romanska språk, Lund, Sweden
Bak, Krzysztof, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria / Zaklad Filologii Szwedzkiej, Stockholms universitet / Uniwersytet Jagiellonski, Stockholm / Kraków, Sverige / Polen
Bergström, Åsa, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
Biesemans, Els, Institution för nordiska språk, Ghent Universitet, Gent, Belgien
Bladh, Elisabeth, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
Bredesen Opset, Barbro, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Brezinova, Helena, Oddeleni skandinavistiky, Ustav germanskych studii, Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Praha, Tjekkiet
Brödje, Catrine, Sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
Broomans, Petra, Scandinavian Linguistics and Literatures, University of Groningen, Groningen, The Netherlands

C

Cabak Rédei, Anna, Språk- och litteraturcentrum/Semiotik, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Carbone, Elettra, Department of Scandinavian Studies, University College London, London, United Kingdom
Cariboni Killander, Carla, Italienska, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Sverige
Combüchen, Sigrid, writer, Lund, Sweden
Conrad Thing, Neal Ashley, Solcentrum, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Cullhed, Anna, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Cymbrykiewicz, Joanna, Katedra Skandynawistyki, Adam Mickiewicz Universitet, Poznan, Polen

1 – 25 av 139 objekt    1 2 3 4 5 6 > >>