Kollaborativa medier för akademisk litteracitet. Ett exempel på användningen av Prezi i ett textseminarium.

  • Ingrid Forsler Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola
Nyckelord: seminariet, kollaborativa medier, akademisk litteracitet, studentaktivt lärande, deltagande

Abstract

Här presenteras en modell för att arbeta med presentationsprogrammet Prezi i seminarier. Det pedagogiska upplägget fokuserar på hur Prezi kan användas för att stimulera samarbete och interaktion mellan studenterna och synliggöra den akademiska litteracitet som seminarieformen kräver. Modellen har testats under två år på ett seminarium i textkritik på Södertörns högskola, och har utvärderats av studenterna på kursen. Texten sammanfattar reflektionerna hos såväl undervisande lärande som hos studenter och argumenterar för att digitala medier kan användas för att öka studentaktiviteten samt att synliggöra processen att tolka och diskutera texter.

Författarbiografi

Ingrid Forsler, Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Publicerad
2016-10-14
Sektion
Goda exempel