Huvudredaktör

Anders Sonesson, Lunds universitet

Mona Fjellström,  Umeå universitet

 

Redaktörer

Maria Wolrath-Söderberg, Södertörns högskola

Maria Weurlander, Kungliga Tekniska högskolan

Jan Stockfors, Sveriges lantbruksuniversitet