Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress hos doktorander

  • Robin Stenwall Lunds universitet
Nyckelord: stress, arbetsmiljöverket, stressfaktorer, förebyggande arbete

Abstract

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och vidta relevanta åtgärder för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och skapa goda arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen. Jag har valt att titta på en metod för hur doktorander i samverkan med prefketer kan systematiskt motverka och förebygga stress hos forskarstuderande.
Publicerad
2017-01-12