”När jag gjorde slut med min handledare” – Doktoranders perspektiv på handledarrelationen

Författare

  • Anna Rypi Lunds universitet

Abstract

Doktorander har författningsreglerad rätt att byta handledare. I Högskoleförordningen kap. 6, § 31 föreskrivs att den ”doktorand som begär det ska få byta handledare.” I förordningen står det med andra ord ”ska” och inte ”kan” eller ”bör”. I praktiken verkar ett sådant steg dock vara allt annat än enkelt. Det betraktas ofta som en överträdelse av institutionellt etablerade ”känsloregler”, vilket i värsta fall kan leda till informella sanktioner mot doktoranden ifråga (Johansson et al 2014, jfr Hochschild 1993). Erfarenheter av att studierektorn försöker övertala doktorander att ändra sitt beslut att byta, och att handledaren utövar mikromakt (slutar hälsa och ”tystar ut” dem) om de håller fast vid sin rättighet, berättas om av doktorander som jag har intervjuat. Fenomenet ”doktoranders byte av handledare” kastar ljus på den vaga gränsdragningen gentemot en personlig eller privat relation. Dessutom belyser doktorandernas erfarenhet den subtila (och ibland tyvärr missbrukade) maktrelation som denna vaga gräns implicerar. Johansson et al (ibid) benämner det som en fragil och ofta sårbar interaktion mellan handledare och doktorand (2014:606). Trots att kvaliteten i relationen mellan doktorand och handledare är själva ”hjärtat” i en framgångsrik handledningsprocess, enligt flertalet forskningsstudier (se Krauss och Ismael, 2010) tar handledning ofta plats ”bakom stängda dörrar” med mycket lite insyn (Gunnarsson, 2013). Det är därför väsentligt att belysa doktorandernas erfarenheter av handledning, samt processen att byta handledning, vilket det finns mycket lite forskning om (Johansson et al ibid). Det är min avsikt att göra just detta – och mina frågor blir därför: Hur upplever och hanterar doktoranderna handledarnas gräns (eller bristen på en tydlig sådan) mellan en professionell och personlig/privat relation, och hur kan vi förstå denna gränsdragning? Hur ser deras erfarenhet ut av processen att byta handledare?

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12