Dr. Mamma. Att bli mamma mamma för första gången under forskarutbildningen

Författare

  • Moa Petersén Lunds universitet

Nyckelord:

föräldraledighet, prestationskrav, doktorandens psykologi

Abstract

Syftet med den här texten är att reflektera över hur avhandlingsprocessen påverkas av ett förstagångsföräldraskap, och hur handledaren ska förhålla sig till föräldraledigheten som en del av avhandlingsprocessen snarare än att betrakta den som en tidsparentes. Jag har valt att basera mina reflektioner på empiriskt material hämtat från intervjuer med 9 doktorander samt disputerade forskare vid samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna, som blivit förstagångsföräldrar
under sin doktorandtid.

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12