Doktoranders skrivande

Författare

  • Annika Mörte Alling Lunds universitet

Nyckelord:

doktoranders skrivande, skrivprocess, handledning, språk, litteraturvetenskap, emotion

Abstract

Hur kan vi hjälpa doktoranderna att komma över sina värsta skrivtrösklar? Vilken syn på skrivandet ska vi förmedla? Hur konkreta behöver vi vara i vår handledning när det gäller skrivprocessen? Detta är frågor som behöver beforskas, särskilt med tanke på att forskarutbildningarna numera är kortare än tidigare; tidspressen har därmed ökat på doktorander och handledare. Det är ju ofta problem med skrivandet som gör att avhandlingsarbetet försenas. Jag kommer i denna korta uppsats framför allt ta upp några åtgärder som skulle kunna underlätta för doktorander i sitt skrivande, dels i den individuella handledningssituationen, dels genom kurser i skrivande. Utgångspunkt är två intervjuer med doktorander i ett språkämne.

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12