Lärande, olikhet och identitet i handledningsprocessen: en begreppskritik

Författare

  • Torsten Janson Lunds universitet

Nyckelord:

lärande, olikhet, identitet, handledning, kultur, meta-­kommunikation, socialisation, norm, internationell, interdisciplinär, Wenger, communites of practice

Abstract

Huvudfrågan för denna essä är hur vi som handledare ska balansera betydelsen av och intresset för doktoranders lärandebakgrund och erkännandet av de utmaningar detta kan innebära för lärandet, gentemot risken att schablonmässigt tillskriva doktorander kulturellt behäftade olikheter och ”problem” formulerade utifrån bristfälligt genomreflekterade institutionella normer. Arbetet diskuterar i synnerhet begreppet ”identitet” och dess användbarhet och problem. Empiriska exempel hämtas från fältarbete bland universitetsstudenter i Libanon med palestinsk bakgrund och huvudsaklig teoretisk inspiration hämtas från socialisationsteori, kulturteoretisk normkritik och Etienne Wengers communities of practice.

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12