Hur hanteras konflikter mellan handledare och doktorand i teori och praktik?

  • Ingvar Holm Lunds universitet
Nyckelord: konflikthantering, handledarbyte

Abstract

Konflikter mellan handledare och doktorand uppstår ofta av olika skäl. Hur dessa ska hanteras beskrivs i varierande detaljeringsgrad i styrdokument vid olika universitet och fakulteter i Sverige och utomlands. Ofta är approachen systematisk och formell samt beskriver olika steg i konflikthanteringen. I andra fall är regelverket betydligt mer kortfattat. Som komplement till regelverket beskrivs här också två verkliga typfall och hur de hanterats samt de konsekvenser det fått för doktorand, handledare och andra inblandade. Avslutningsvis diskuteras möjligheten att på ett bättre sätt hantera denna typ av problem genom att ge stöd i förebyggande men också konfliktlösande syfte.
Publicerad
2017-01-12