Mästarlära i forskarutbildning

Författare

  • Ylva Hofvander Trulsson Lunds universitet

Abstract

Jag har fostrats i mästarlärans traditioner. Under resan att utbildas till flöjtist ägnas många timmar i enskild undervisning, där elev och sedermera student studerar flöjt traditionen, repertoaren och imiterar sin lärare och läromästare. Under många musikers utbildningsresa, som ofta börjar bli allvar för klassiskt skolade musiker i 12-14 års åldern (om inte tidigare),  skapas lärar-elev-band under lång tid, där djupa och starka förebilder växer fram och ibland beroendeförhållanden som eleven kan ha svårt att ha distans till. Mästarläran tar sig olika uttryck, men väver relationella band mellan lärlingen och mästaren. De handlar ofta mer om personkemi än om en pedagogik, men också om tradition och kultur där lärlingen så småningom själv ska verka. Under forskarutbildningen återkom sammanhanget för mig, där doktoranden med sina handledare mejslar och formar fram dels en forskaridentitet, en kontextuell kunskap och en avhandling.
Jag vill i detta arbete skriva om mästarlära både exempel på en historiskt vedertagen pedagogik och hur den kan kopplas ihop med forskarutbildning.
Syftet med detta arbete är att närmare studera mästarläras grunder och tillämpning idag och knyta detta till arbetet med forskarstuderande, för att bli varse kvaliteter och fallgropar i val pedagogik.

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12