Relationell pedagogik i forskarhandledning

Författare

  • Betty Collin Lunds universitet

Abstract

Hur bygger man som handledare en fungerande, inspirerande och framgångsrik relation med sin doktorand? Vilken roll spelar pedagogiken i mötet mellan handledare och doktorand och är relationskompetens och den relationell pedagogik närvarande i forskarutbildningen? Vilka krav ställs på oss handledare när vi antar utmaningen att handleda en doktorand från novis till avlagd doktorsexamen

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12