FALF 2023 Arbetets gränser

2023-01-18

Arbetet och dess gränser är under ständig förhandling och förändring. Detta kommer bland annat till uttryck i hur arbete organiseras, prioriteras och värderas. Tjänster som tidigare tillhörde den privata sfären erbjuds idag ofta på marknader och traditionella näringar genomgår förändringar som tänjer på gränser på olika sätt. De nya nischerna öppnar upp för nya arbeten, utförare och distinktioner. Vilka funktioner fyller arbete? Hur omförhandlas gränserna för, i och mellan arbete, familjeliv och fritid i dåtid, samtid och framtid? Vilka gränser har suddats ut och vilka har förstärkts? Var går människans kroppsliga och mentala gränser – vad händer när vi närmar oss dem? Hur är det att arbeta och försörja sig i ett normativt gränsland? Hur kan vi förstå arbetet utifrån ett transnationellt perspektiv? 

Genom att fokusera på arbetets gränser är förhoppningen att fördjupa kunskapen om och förståelsen för arbetslivets innehåll. Konferensen ska erbjuda tillfälle till dialog, kunskapsutbyte och till att stärka relationerna mellan verksamheter, forsknings- och undervisningsmiljöer. Presentationer av publicerade såväl som pågående eller planerade projekt välkomnas och presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska. Deadline för abstract är den 1 mars 2023. Här kan du läsa mer om konferensen:

https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser