Ann Bergman har hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom

2020-08-18

Ann Bergman disputerade i arbetsvetenskap 2004 med en avhandling om mönster av könssegregering i arbetslivet. Ann undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, digitalisering, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete. Hon intresserade sig även för framtidsstudier med fokus på arbetsliv och hennes forskning publicerades i ett flertal internationella tidskrifter, böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg. Hon var också en uppskattad expert i medierna.

För arbetslivsforskningen var Ann Bergman under senare år en centralfigur. Hon företrädde ämnet arbetsvetenskap på ett sätt som gjorde att omvärlden fick upp ögonen för forskningsfältet och hon skapade med sin entusiasm, sitt kunnande och sin positiva energi en känsla av att inget var omöjligt. Ann hade en unik förmåga att få sin omgivning att växa och att arbeta i hennes närhet var en förmån som innebar både seriös utveckling och mycket skratt och glädje.

Ann utgjorde även sedan lång tid tillbaka det centrum runt vilket tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv kretsade. Som redaktör för tidskriften var hon men sin kunskap och drivkraft oersättlig. Arbetsvetenskapen som ämne har förlorat sin kanske viktigaste kraft och ett stort tomrum fyllt av sorg och saknad har uppstått i redaktionen för Arbetsmarknad & Arbetsliv.