Gå tillbaka till artikeldetaljer Viljan att veta vad andra vet - Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola Ladda ner Ladda ned PDF