Vol 117, Nr 1 (2015)

Innehållsförteckning

Uppsatser

Johan P. Olsen
PDF
Marcus Agnafors, Erik Amnå, Torbjörn Bergman, Magdalena Bexell, Ylva Stubbergaard, Elin Wihlborg, Björn von Sydow
PDF
Johan Hyrén
PDF

Statsvetenskapliga förbundet

Citeringar och publiceringar statsvetarnas aktiekurser
Magnus Erlandsson
PDF

Litteraturöversikter

Säll, Line, 2014. Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser. Om politik, makt och kunskap i det regi- onala samhällsbyggandet. Karlstad University Studies 2014:24. Karlstad: Karlstads universitet
Kristina Boréus
PDF
Bengtsson, Åsa, Kasper M. Hansen, Ólafur Þ. Harðarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson, 2014. The Nordic Voter. Myths of Exceptiona- lism. Colchester: ECPR Press.
Annika Fredén
PDF
Wallengren, Hans, 2014. Social- demokrater möter invandrare: arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden. Lund: Nordic Academic Press.
Anders Persson
PDF
Ljungkvist, Kristin, 2014. The Global City 2.0: An International Actor bey- ond Economism? Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 189. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Jan Aart Scholte
PDF
Lundberg, Erik, 2014. A Pluralist State? Civil Society Organizations’ Access to the Swedish Policy Process 1964–2009. Örebro universitet: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, akademisk avhandling, Örebro Studies in Political Science 38.
Göran Sundström
PDF