Open Access in Sweden - going from why to how

Ulf Kronman

Abstract


Det gångna året 2012 har inneburit något av en vändpunkt för rörelsen för fria forskningspublikationer. Det har sammanlagt inträffat så många händelser som pekar mot att publicering open access nu håller på att bli en norm, att vi nu kan börja tala om hur vi ska åstadkomma fria forskningspublikationer, snarare än varför, som tidigare varit fallet. Bakom huvudfrågan om hur vi ska åstadkomma fria forskningspublikationer döljer sig delfrågor som i vilken omfattning vi vill ha möjlighet att återanvända forskningspublikationerna och till vilken kostnad. Där finns också frågor om vi ska välja den gröna vägen med parallellpublicering eller välja den kostsammare gyllene vägen med publicering direkt i tidskrifter där sakkunniggranskningen av en artikel bekostas av den som finansierat forskningen. Under det kommande året 2013 kommer vi att behöva ta fram mer konkreta svar på dessa frågor för att kunna förverkliga de goda intentionerna från de beslut som tagits under år 2012.


Full Text:

PDF