A Norwegian RoMEO

Jan Erik Frantsvåg

Abstract


NORA har en tid forsøkt å vedlikeholde en enkel oversikt over norske utgiveres egenarkiveringspolicyer, men har konkludert med at fremtiden ligger i å bidra i internasjonale, felles databaser. NORA har derfor initiert et prosjekt – finansierit av ABM-U -hvor man søker å fremskaffe informasjon om norske utgivere og utgivelser, og legge dette inn i Sherpa/RoMEO, databasen som brukes internasjonalt for å sjekke og klarere egenarkiveringsmuligheter.


Full Text:

PDF