Open Access in the Baltic countries

  • Meile Kretaviciene Kaunas University of Medicine Library

Abstract

Straipsnyje apžvelgiama Baltijos šalių veikla ir pasiekimai atviros prieigos (Open Access) tema. Vienas pirmųjų  šios iniciatyvos projektų buvo Atviros visuomenės instituto Budapešte 2003 m. paremtas Kauno medicinos universiteto projektas tapti BioMedCentral portalo institucijosn nariu, kuris suteikė galimybę KMU mokslinikams publikuotis atviros prieigos e-žurnaluose. Vėliau šio atviros prieigos portalolo nariu tapo Vilniaus universiteto Onklogijos institutas. Tais pačiais metais BMC nariu tapo ir Tertu universitetas. Vėliau Baltijos šalyse pradėtos kurti nacionalinės e-dokumentų talpyklos, elektroninės bibliotekos: eLABA Lietuvoje, DSpace - Estijoje, Letonica – Latvijoje. eLABA – tai Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektas, remiamas ES struktūrinių forndų. Šioje elektroninėje bibliotekoje talpinamos e-tezės, disertacijos, moksliniai straipsniai, kmygos ir kiti dokumentai. DSpace – tai Tartu universiteto elektroninių dokumentų talpykla, kurioje kaupiami universiteto įvairūs e-dokumentai: disertacijos, nuotraukos, straipsniai, kt. Latvijos e-bibliotekoje Letonika skaitmeninami Latvijos nacionalinėje bibliotekoje saugojami vertingiausi spaudiniai.
Lietuvos ir Estijos leidėjai taip pat prisidėjo prie atviros prieigos judėjimo, nemažai jų žurnalų įregistruoti į DOAJ (Atviros prieigos žurnalų registras), kiti įtraukti į pilnatekstes duomenų bazes.
Section
Articles