Report from the NOAP conference: Nordic Scientific and Scholarly journal publishing – interesting times (NSSJP)

Kristoffer Holmqvist

Abstract


Seminariet Nordic Scientific and Scholarly journal publishing – interesting times (NSSJP) hölls den 25:e november i Uppsala. Representanter från olika nordiska länder var inbjudna för att utifrån olika perspektiv presentera idéer kring Open Access-publicering. Upphovsrättsfrågor, affärsmodeller och OA-verktyg var några av ämnena som diskuterades.

Full Text:

Untitled () PDF