Open Access at Swedish Universities and University Colleges: From Headwind to Tailwind?

  • Peter Linde
  • Helena Stjernberg
  • Aina Svensson

Abstract

Från hösten 2008 till hösten 2009 har fem seminarier genomförts vid svenska lärosäten med syftet att öka forskares kunskaper om Open Access. Seminarierna har anordnats inom projektet ”Forskarmöten om Open Access” som finansierats av Kungl. bibliotekets program OpenAccess.se. Idag är Open Access ett förhållandevis känt begrepp vid universitet och högskolor, vilket förmodligen är en av anledningarna till att samtliga seminarier har lockat ett stort antal forskare och doktorander. Detaljerna för hur Open Access-publicering fungerar är däremot inte lika väl kända, och därför fungerar den här typen av seminarier upplysande och klargörande i frågor gällande exempelvis egenarkivering, upphovsrätt och ökad synlighet.
Det är tydligt att biblioteken nu befinner sig i en ny fas vad det gäller arbetet med Open Access. Riktade informationsinsatser kommer att behövas framöver vid våra svenska lärosäten med anledning av Vetenskapsrådets nyligen beslutade ställningstagande för Open Access då man kräver att forskning som finansieras av myndigheten ska vara öppet tillgänglig inom 6 månader efter publicering. Här har forskningsbiblioteken en fortsatt viktig roll att spela. I den här artikeln vill vi, som deltagit i projektet, förmedla våra erfarenheter från genomförda seminarier och diskutera forskningsbibliotekens fortsatta arbete för att informera och stödja forskare i Open Access-frågor.
Section
Articles