Lund University supports publishing in OA journals: an examination

Jörgen Eriksson

Abstract


2009 avsatte Lunds universitet 1,5 miljoner SEK att användas till att betala publiceringsavgifter i Open Access tidskrifter. Pengarna administreras av Biblioteksdirektionen. Fonden har främst använts till medlemskap i tre OA-förlag, BioMed Central, PLoS och Hindawi. Medlemskapen i BMC och PLoS innebär att Biblioteksdirektionen betalar publiceringsavgifterna centralt för artiklar där ”corresponding author” har markerat att han tillhör LU.  Medlemskapet i Hindawi är en fast avgift som ersätter publiceringsavgifterna för de enskilda artiklarna. Den här artikeln tittar på utfallet av satsningen och förändringar som kan tänkas i utformningen av fortsatt stöd till publiceringsavgifter.

Full Text:

PDF