The Danish experience of the Houghton studies: costs and benefits of alternative publishing models

  • Mikkel Christoffersen

Abstract

Det såkaldte Houghton-studie af omkostninger og fordele ved alternative publiceringsmodeller af videnskabelig litteratur i Danmark er nu færdig. Rapporten er udfærdiget på samme måde som de tilsvarende rapporter for England og Holland og den kommende for Tyskland. Med udgangspunkt i den danske udgave og på baggrund af førstehåndserfaring med at formidle rapportens budskaber giver forfatteren sit bud på den bemærkelsesværdige, centrale pointe i rapporten og afmystificerer studiets metode og grundlæggende antagelser.
Section
Articles