Kvinnor och egendom under tidigmodern tid - forskningsläge och forskningsstrategier.

Gudrun Andersson, Maria Ågren

Fulltext:

PDF