RIG - Kulturhistorisk tidskrift

RIG ges ut av Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur.

Tidskriften speglar och bidrar till att utveckla samtidens kulturhistoriska och etnologiska forskning, såväl i teoretiskt som empiriskt avseende. RIG publicerar artiklar, debattinlägg samt recensioner av etnologisk och kulturhistorisk litteratur med svensk anknytning.

Tillkännagivanden

 

RIG byter huvudman

 
Från och med 2015 ges RIG ut och ägs av Kungl. Gustav Adolfs akademien. Redaktör är fortsatt Simon Ekström, Stockholms universitet. Bitr. redaktör är som tidigare Margareta Tellenbach, Lunds universitet.  
Publicerade: 2015-10-26
 

Kallelse till extra årsmöte

 

Kallelse till extra årsmöte i Föreningen för svensk kulturhistoria

Torsdag 6 november kl 12.15, lokal: Jacobs Take Away, Centralstationen i Stockholm (norra hallen)

 
Publicerade: 2014-10-16 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 98, Nr 1 (2015)

Innehållsförteckning

Artiklar

Hälsinglands möbel- och inredningsmåleri. En forskningsöversikt
Johanna Knutsson
PDF
Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv
Lena Marander-Eklund
PDF

Nya avhandlingar

Jenny Ask: Lyssna till ditt hjärta. Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige
Kristina Gustafsson
PDF
Erika Lundell: Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar. Levande rollspel i Östersjöregionen
Bo Nilsson
PDF
Hanna Schühle: "We present Europe through our cultures". Doing Europe in (international) cultural relations
Mats Lindqvist
PDF
Olof (Olle) Näsman: Samhällsmuseum efterlyses. Svensk museiutveckling och museidebatt 1965
Stefan Bohman
PDF
Märit Simonsson: Displaying spaces. Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums
Vaike Fors
PDF

Recensioner

Johan Knutsson och Ulla-Karin Warberg: När färgen kom till byn. Målade allmogemöbler från norr till söder 1750
Maj-Britt Andersson
PDF
Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamling av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27– 28 september 2011. Utgivna av Ulf Palmenfelt
Fredrik Skott
PDF
Eva Persson: Osköna ting. En utställningsrevolution i Varberg
Kerstin Arcadius
PDF
Mats Hellspong: Stadion och Zinkensdamm. Stockholms idrottspublik under två sekler
Jesper Fundberg
PDF
Västsvenskt vardagsliv under andra världskriget. En tillbakablickande antologi. Birgitta Skarin Frykman, Annika Nordström & Ninni Trossholmen (red.)
Bert Mårald
PDF
Yvonne Maria Werner: Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien
Anders Gustavsson
PDF
Nathan Shachar: Huset på Stureplan. Livet och människorna
Anders Perlinge

Notiser

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Av honom själv författad på dess lediga stunder. Del 1. 1758, 1784. Fredrik Elgh, Göran Stenberg & Ola Wennstedt (utg.)
Anders Gustavsson
PDF
Dan Lundberg och Gunnar Ternhag: Musiketnologi. En introduktion
Magdalena Tellenbach
PDF
Marianne Larsson: Män i baddräkt. En kroppslig kulturhistoria
Bo Lönnqvist
PDF