Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 20, Nr 3-4 (2013) 1913 års pensionsförsäkring – den första allmänna socialförsäkringen Sammanfattning   PDF
Per Gunnar Edebalk
 
Vol 19, Nr 3-4 (2012) 60 till 70-åringars tal om den egna alkoholkonsumtionen Sammanfattning   PDF
Kajsa Billinger
 
Vol 6, Nr 1 (1999) 90 år med Simmels främling - en studie av ett begrepps förgreningar i den moderna sociologin Sammanfattning   PDF
Anna Ryding
 
Vol 4, Nr 3 (1997) Adolescens och estetisk praxis Sammanfattning   PDF
Ove Sernhede
 
Vol 23, Nr 1 (2016) Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan Sammanfattning   PDF
Erik Nordström, Irene Josephson, Berith Hedberg, Sofia Kjellström
 
Vol 16, Nr 1 (2009) Aktiv passivitet Om kontaktpersoners roll och förhållningssätt till pappor, mammor och barn i umgängestvister Sammanfattning   PDF
Maria Bangura Arvidsson
 
Vol 5, Nr 4 (1998) Åldringsvåldet - Lösningen och problemet Sammanfattning   PDF
Håkan Jönson
 
Vol 2, Nr 4 (1995) Alkohol - är det något för ekonomer? Sammanfattning   PDF
Fredrik Berggren, Björn Lindgren
 
Vol 17, Nr 3-4 (2010) Ändrad styrning av välfärdsprofessioner – exemplet evidensbasering i socialt arbete Sammanfattning   PDF
Andreas Liljegren, Karolina Parding
 
Vol 21, Nr 2 (2014) Anhörigomsorg mot betalning: Biståndshandläggare om sent-i-livet-invandrares önskemål Sammanfattning   PDF
Emilia Forssell, Sandra Torres, Anna Olaison
 
Vol 1, Nr 2-3 (1994) Anhörigvårdare - informella vårdare i ett formellt vårdsystem Sammanfattning   PDF
Ann-Britt Mossberg
 
Vol 22, Nr 3-4 (2015) Anmälningsbenägenhet vid utsatthet för hatbrott Sammanfattning   PDF
Mika Andersson, Caroline Mellgren
 
Vol 22, Nr 3-4 (2015) Antisemitiska och antiromska hatbrott i Sverige – erfarenheter, konsekvenser och hantering av utsatthet Sammanfattning   PDF
Berit Wigerfelt, Anders Wigerfelt
 
Vol 18, Nr 2 (2011) Är det privata politiskt? Barnfri i ett barnvänligt samhälle Sammanfattning   PDF
Kristina Engwall, Helen Peterson
 
Vol 4, Nr 4 (1997) Arbetsglädje bland anställda anhörigvårdare Sammanfattning   PDF
Bengt Fruåker, Ann-Britt Mossberg
 
Vol 17, Nr 3-4 (2010) Arbetslinjen – social trygghet eller risk? Sammanfattning   PDF
Saila Piippola
 
Vol 8, Nr 3 (2001) Arbetslöshet och familjerelationer Sammanfattning   PDF
Leif R. Jönsson
 
Vol 3, Nr 1-2 (1996) Arbetslöshetens konsekvenser bland ungdomar Sammanfattning   PDF
Anne Hammarström
 
Vol 2, Nr 3 (1995) Arbetsorganisation och gruppklimat i hemtjänsten Sammanfattning   PDF
Eric Olsson, Bengt Ingvad, Kjell Hansson
 
Vol 4, Nr 2 (1997) Arbetsrehabilitering av arbetslösa långtidssjuka kvinnor Informellt socialt stöd vid myndighetskontakter Sammanfattning   PDF
Rafael Lindqvist, Lars Olov Bygren
 
Vol 3, Nr 3 (1996) Askkopparnas tid är förbi Konstruktionen av den aktive och passive rökaren 1870-1939 Sammanfattning   PDF
Lars I. Andersson
 
Vol 13, Nr 4 (2006) Åter i stöpsleven: Personlig assistans mellan marknad och reglering Sammanfattning   PDF
Agneta Hugemark
 
Vol 11, Nr 1 (2004) Återplaceringar av barn i dygnsvård (I): – hur vanligt är det? Sammanfattning   PDF
Bo Vinnerljung, Maria Öman, Thomas Gunnarsson
 
Vol 3, Nr 3 (1996) Att besluta om socialbidrag Förändringar av beslut och attityder till socialbidrag 1990-1994 Sammanfattning   PDF
Lars-Christer Hydén
 
Vol 23, Nr 3-4 (2016) Att bygga en tillfällig allians – metodologiska frågor vid intervjuer med ensamkommande barn och unga Sammanfattning   PDF
Åsa Söderqvist, Pia H. Bülow, Yvonne Sjöblom
 
1 - 25 av 428 komponenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>