Vol 117, Nr 2 (2015)

Innehållsförteckning

Uppsatser

Jonas Hinnfors, Malena Rosén Sundström
PDF
Jonas Hinnfors
PDF
Ann-Marie Ekengren, Henrik Oscarsson
PDF
Karl Loxbo
PDF
Fredrika Lagergren, Maria Oskarson
PDF
Mikael Sundström, Malena Rosén Sundström
PDF
Sofie Blombäck
PDF
Svend Dahl
PDF
Marie Demker
PDF
Hanna Bäck, Johan Hellström
PDF
Johan P. Olsen
PDF

Statsvetenskapliga förbundet

Om skolans demokratiska uppdrag
Magnus Erlandsson
PDF

Litteraturöversikter

Holdo, Markus, 2014. Field Notes on Deliberative Democracy. Power and Recognition in Participatory Budgeting. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Kristina Boréus
PDF
Svar på Kristina Boréus anmälan
Markus Holdo
PDF
Brante, Thomas, 2014. Den profes- sionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber.
Ylva Hasselberg
PDF
Dawisha, Karen, 2014. Putin’s Kleptocracy – Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster.
Astrid Hedin
PDF
Karpowitz, Christopher F. & Mendelbaum, Tali, 2014. The Silent Sex: Gender, Deliberation & Institutions. Princeton: Princeton University Press.
Johanna Rickne
PDF
Wallin, Pontus, 2014. Authoritarian Collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Växjö: Linnaeus University Press.
Jan Teorell
PDF
Replik till Jan Teorell
Pontus Wallin
PDF

Hela numret som PDF

PDF
Badersten Björn
PDF