Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande

Henrik Oskarsson, Elin Naurin, Nicklas Håkansson

Sammanfattning


Sammanfattning Saknas

Fulltext:

PDF


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org.