Gå tillbaka till artikeldetaljer Müller, Jan-Werner, 2016. Vad är populism? En essä. Göteborg: Daidalos. Ladda ner Ladda ned PDF