A new Open Access policy for Malmö University

  • Jessica Lindholm
  • Peter Nilén

Abstract

Malmö högskola har under flera år arbetat med att skapa tillgång till publikationer som forskare producerar vid högskolan, för ökad samverkan med och synlighet i det omgivande samhället. I november 2010 antogs en ny open access-policy. Policyn innefattar alla typer av publicerat forskningsresultat som t ex artiklar, avhandlingar, konfererenspapers, bokkapitel, böcker och rapporter. Artikeln beskriver policyn och beslutsprocessen samt diskuterar de krav som policyn innebär. 
Section
Articles