A new Open Access policy for Malmö University

Jessica Lindholm, Peter Nilén

Abstract


Malmö högskola har under flera år arbetat med att skapa tillgång till publikationer som forskare producerar vid högskolan, för ökad samverkan med och synlighet i det omgivande samhället. I november 2010 antogs en ny open access-policy. Policyn innefattar alla typer av publicerat forskningsresultat som t ex artiklar, avhandlingar, konfererenspapers, bokkapitel, böcker och rapporter. Artikeln beskriver policyn och beslutsprocessen samt diskuterar de krav som policyn innebär. 

Full Text:

PDF