Open Minds – an interview with Gunnel Engwall, President of The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities.

Jan Hagerlid

Abstract


Gunnel Engwall är preses för Kungl. Vitterhetsakademien och professor i romanska språk vid Stockholms universitet. Hon har varit prorektor och t f  rektor vid Stockholms universitet samt ordförande för UNICA, ett nätverk av universitet från Europas huvudstäder. Hon säger att det kändes självklart för akademien att skriva under Berlin-deklarationen och uppropet till EU om fri tillgång till forskningsresultat. Forskning bygger alltid på tidigare forskning, därför ska den vara tillgänglig för alla. Forskare bör inte frånskriva sig spridningsrättigheterna till sina egna arbeten. Man har digitaliserat sin tidskrift Fornvännen från dess startår 1906 och nya nummer är fritt tillgängliga efter 6 månader. Man undersöker om man kan göra andra publikationer från akademien fritt tillgängliga online i kombination med print-on-demand. Man stöder Litteraturbanken, som ger fri tillgång till svenska litterära klassiker på nätet. Hon är mycket bekymrad över tendensen att mäta forskningskvalitet inom humaniora med citeringsdata. Hon menar att det är viktig att OA-tidskrifter strävar efter högsta möjliga vetenskapliga kvalitet för att attrahera bidrag.  

Full Text:

PDF