A boost for open access to research in Norway

Jon Øygarden Flæten

Abstract


Norges forskningsråd innfører nå en ny femårig støtteordning som vil dekke en betydelig andel av institusjonenes kostnader til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang. Ordningen skal stimulere i en raskere overgang til publisering med åpen tilgang og bidra til å strukturere institusjonenes egen håndtering av publiseringsavgifter. Støtteordningen er tidsavgrenset til perioden 2014-19 og etter dette forventer Forskningsrådet at utgifter til publisering med åpen tilgang  inngår som en del av de generelle driftskostnadene ved institusjonene. Det er satt av inntil 9 millioner kroner til støtteordningen i 2015.


Full Text:

PDF