Scandia : Tidskrift för historisk forskning http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia <p>Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger på nordisk och övrig europeisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidskriften utkommer två gånger om året. Scandia klassificeras som en nivå 1-tidskrift enligt <a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTidsskriftInfo.action?id=446756&amp;bibsys=false" target="_blank" rel="noopener">Norska listan.</a></p> Srray sv-SE Scandia : Tidskrift för historisk forskning 0036-5483 Redaktören har ordet http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17583 Svante Norrhem ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1 Telegrafen på distans http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17585 Johan Jarlbrink ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1 En "medborgerlig" patientrörelse http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17584 Maria Josephson ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1 Låginkomsttagarna http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17586 Carl-Filip Smedberg ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1 Temarecension: Finlands svenska historia http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17587 Kristian Gerner ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1 Temarecension: Marskalkskvartett http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17588 Sverker Oredsson ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1 Recensioner http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17591 N N ##submission.copyrightStatement## 2018-05-31 2018-05-31 84 1