http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/issue/feed Scandia : Tidskrift för historisk forskning 2018-05-31T13:44:54+02:00 Svante Norrhem svante.norrhem@hist.lu.se Open Journal Systems <p>Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger på nordisk och övrig europeisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidskriften utkommer två gånger om året. Scandia klassificeras som en nivå 1-tidskrift enligt <a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTidsskriftInfo.action?id=446756&amp;bibsys=false" target="_blank" rel="noopener">Norska listan.</a></p> http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17583 Redaktören har ordet 2018-05-31T13:44:53+02:00 Svante Norrhem svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:43:40+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17585 Telegrafen på distans 2018-05-31T13:44:53+02:00 Johan Jarlbrink svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:31:40+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17584 En "medborgerlig" patientrörelse 2018-05-31T13:44:53+02:00 Maria Josephson svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:32:08+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17586 Låginkomsttagarna 2018-05-31T13:44:53+02:00 Carl-Filip Smedberg svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:31:25+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17587 Temarecension: Finlands svenska historia 2018-05-31T13:44:53+02:00 Kristian Gerner svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:31:05+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17588 Temarecension: Marskalkskvartett 2018-05-31T13:44:53+02:00 Sverker Oredsson svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:30:32+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/17591 Recensioner 2018-05-31T13:44:54+02:00 N N svante.norrhem@hist.lu.se 2018-05-31T13:42:06+02:00 ##submission.copyrightStatement##