Vol 99, Nr 2 (2016)

Innehållsförteckning

Artiklar

Sporten och svenskarna i diasporan. Idrottsligt genomslag i Estlands svenskbygd åren före och under andra världskriget
Isak Lindström
PDF
Revolten mot idrottsdagarna
Bert Mårald
PDF
Att (åter)skapa autenticitet. Det förra sekelskiftets bostäder idag
Maja Willén
PDF

Nya avhandlingar

Daniel Nyström: Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria
Kim Silow Kallenberg
PDF

Recensioner

Carina Lidström: Berättare på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667−1829
Henrik Brissman
PDF
Kyrkan i landskapet. Ulf Sporrong (red.)
Anders Gustavsson
PDF
Clarissa Kugelberg och Eric Trovalla: Samverka och/eller styra. Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande
Jenny Ingridsdotter
PDF
Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik. Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen (red.)
Henrik Karlsson
PDF
Mia-Marie Hammarlin: I stormens öga
Agneta Lilja
PDF
Lisa Wiklund & Jenny Damberg: Som hon drack. Kvinnor, alkohol och frigörelse
Agneta Lilja
PDF
Louise Hagberg: När döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning
Tora Wall
PDF

Notiser

Louise Halvardsson: Svenglish 30 veckor, 30 personer, 30 frågor – En 30-årings resa genom vardagen
Kerstin Gunnemark
PDF
Ebbe Schön: Fan i båten
Anders Gustavsson
PDF
Gunnel Biskop: Menuetten – älsklingsdansen. Om menuetten i Norden – särskilt i Finlands svenskbygder – under trehundrafemtio år
Gunnar Ternhag
PDF