Vol 19, Nr 2-3 (2014)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Posthumanistisk pedagogisk forskning
Helena Pedersen
PDF
83-89

Tema: Posthumanistiska perspektiv

Hanna Sjögren
PDF
90-109
Lotta Johansson
PDF
110-131
Erica Hagström
PDF
132-152
Ann Merete Ottestad, Nina Rossholt
PDF
153-172
Johan Dahlbeck
PDF
173-192
Kristina Holmberg, Marie-Helene Zimmerman Nilsson
PDF
193-212

English summaries

English Summaries
 
PDF
213-222

Debatt

Diagnostisering och kompensatoriska hjälpmedel, inkluderande eller exkluderande?
Peter Karlsudd
PDF
223-228
Det är lärares och lärarutbildningens fel! Faran med att gömma komplexitet bakom en slöja av fördomar
Silvia Edling, Geraldine Mooney Simmie
PDF
229-234

Recensioner

Birgit Schaffar (red.), Filosofins didaktik: Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka
Lili-Ann Wolff
PDF
235-240